Skip to content

Kaji Selidik Belanjawan 2023

Kaji Selidik Belanjawan 2023

SUARA RAKYAT, NADI NEGARA! Kami ingin menjemput anda untuk menyertai KAJI SELIDIK BELANJAWAN 2023. Kaji selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai keberkesanan program/inisiatif kerajaan di bawah Belanjawan 2023 yang telah diumumkan. Kami amat mengalu-alukan maklum balas anda!

Maklum balas dan komen akan dirahsiakan. KAJIAN INI TIDAK AKAN MEMINTA APA-APA DATA MAKLUMAT PERIBADI/SYARIKAT seperti Nama, Kad Pengenalan, Nama Syarikat atau Nombor Pendaftaran Perniagaan.

Kami amat hargai masa anda untuk melengkapkan kaji selidik ini. Terima kasih.