Skip to content

KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA STATUS PROTECTHEALTH CORPORATION SDN BHD YANG DITUBUHKAN DI BAWAH KEMENTERIAN KESIHATAN

ProtectHealth Corporation Sdn. Bhd. (ProtectHealth) ditubuhkan pada 19 Disember 2016 di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). ProtectHealth, sebuah syarikat tidak berasaskan keuntungan berperanan menyelaras, mentadbir dan menguruskan inisiatif berkaitan pembiayaan perkhidmatan kesihatan sepertimana diamanahkan oleh Kerajaan.

ProtectHealth juga ditubuhkan melalui mandat Jemaah Menteri sebagai Pembeli Strategik (Strategic Purchaser) untuk meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan negara sambil memastikan kos penjagaan kesihatan yang munasabah. Tadbir urus entiti ini dipantau oleh Governance, Monitoring and Evaluation Committee (GMEC) di mana ahli-ahlinya terdiri daripada wakil Jabatan Akauntan Negara, Penasihat Undang-Undang, SPRM, Pejabat Menteri Kesihatan dan ahli akademik.

ProtectHealth beroperasi menjalankan inisiatif dan program berkaitan penjagaan kesihatan sebagai penghubung dan pemudahcara dalam kerjasama Awam-Swasta. ProtectHealth berperanan membantu mengoptimumkan sumber sedia ada di samping meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan kesihatan.

Pada 15 April 2019, selaras dengan mandat penubuhan ProtectHealth sebagai Pembeli Strategik, organisasi ini melaksanakan tugasan sebagai pentadbir Skim Peduli Kesihatan Kumpulan B40 (PeKa B40).

Bermula 12 November 2020, ProtectHealth dilantik sebagai pengendali Pembekal Perkhidmatan Elektronik (ESP) untuk Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) berdasarkan pengalaman dan kemampuan sebagai Pembeli Strategik KKM. Pada 19 Februari 2021, ProtectHealth dilantik oleh Kerajaan sebagai pelaksana penyertaan Pengamal Perubatan Swasta dalam Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan (PICK) bagi Fasa 2 & 3 untuk membantu kerajaan melaksanakan PICK dengan lebih efesien.

ProtectHealth mempunyai lima orang Ahli Lembaga Pengarah iaitu Tan Sri Dato’ Seri Dr. Noor Hisham Abdullah (Pengerusi) dan Dato’ Mohd Shafiq Abdullah sebagai wakil Kementerian Kesihatan Malaysia, Datin Rosni Mohd Yusoff, wakil Kementerian Kewangan, En. Johari Abdul Muid dan En. Nurhisham Hussein daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja sebagai Ahli Lembaga Pengarah Bebas. Ahli Lembaga Pengarah ProtectHealth tidak menerima sebarang gaji atau elaun bulanan Lembaga Pengarah.

Pekeliling Perkhidmatan 3 tahun 1985 bertajuk Garis Panduan Mengenai Perlantikan dan Peranan Pegawai Kerajaan Sebagai Pengerusi, Ketua Eksekutif dan Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Awam, Syarikat-Syarikat Kerajaan dan Syarikat-Syarikat Kepentingan Kerajaan, jelas menyatakan bahawa penjawat awam dibenarkan untuk menjadi Ahli Lembaga Pengarah bagi syarikat di bawah Kerajaan termasuklah memegang jawatan sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah.

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
3 JUN 2021