Skip to content

ProtectHealth Corporation Sdn. Bhd. (ProtectHealth) ditubuhkan pada 19 Disember 2016 sebagai anak syarikat milik penuh ProtectHealth Malaysia (PHM) yang ditubuhkan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).​

Sebagai syarikat yang tidak berasaskan keuntungan, ProtectHealth menyelaras, mentadbir dan menguruskan inisiatif yang berkaitan dengan pembiayaan perkhidmatan penjagaan kesihatan sepertimana diamanahkan oleh KKM. ​

Apa Yang Kami Jalankan

ProtectHealth adalah pengurus skim untuk PeKa B40, Electronic Service Provider (ESP) untuk SPIKPA dan pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta dan NGO kesihatan dalam Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan.​

Rakan ProtectHealth

Sehingga 30 April 2023

0
Pengamal Perubatan Am Swasta
0
Klinik Kesihatan KKM
0
Hospital KKM
0
Makmal Patologi
0 +
PPV
0
Syarikat Insurans dan Operator Takaful
0
Pentadbir Tuntutan Pihak Ketiga

ProtectHealth menerajui pengukuhan kerjasama awam-swasta dan merupakan yang pertama di negara ini yang berjaya membeli perkhidmatan dari sektor awam dan swasta.