Skip to content

Laporan PeKa B40 2021

PeKa B40 merupakan satu inisiatif Kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bertujuan untuk menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah (B40) dengan memberi fokus terhadap penyakit tidak berjangkit (NCD).

PeKa B40 2019-2020 Report

PeKa B40’s ultimate goal is to improve the quality of life of the B40 population via disease prevention, early treatment of NCDs and prevention of disease complications towards a productive, healthy living for a better Malaysia.