Skip to content

BERMULA PADA 15 JUN 2023

Skim Perubatan MADANI

Penerima Sumbangan Tunai Rahmah Boleh Dapatkan Rawatan Asas Percuma di Klinik GP BerdaftarMengalu-alukan penglibatan GP dalam Skim Perubatan MADANI

Skim Perubatan MADANI merupakan satu inisiatif rintis oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia yang diwujudkan bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40 terhadap Penjagaan Kesihatan Primer Akut (Rawatan Pesakit Luar Kes-Kes Akut).

Penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dalam kalangan B40 boleh mendapatkan rawatan di klinik perubatan swasta (GP) yang berdaftar dibawah Skim Perubatan MADANI.

Lebih kurang 700,000 isi rumah boleh mendapatkan Rawatan Pesakit Luar Kes-Kes Akut yang diperlukan di GP secara percuma dan ianya dapat mengurangkan beban kos rawatan kesihatan disamping meningkatkan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah.

Skim Perubatan MADANI memberi tumpuan kepada jalinan kerjasama diantara sektor awam dan swasta, terutamanya dalam penyampaian perkhidmatan Rawatan Pesakit Luar Kes-Kes Akut.

Kelayakan Skim Perubatan MADANI

Rawatan Pesakit Luar Kes-Kes Akut merangkumi:

Rawatan yang tidak termasuk adalah 1) Imunisasi Rutin; 2) Saringan Kesihatan; 3) Rawatan Susulan Penyakit Tidak Berjangkit (NCD) Rutin; 4) Rawatan Susulan Ibu dan Anak Rutin; 5) Perancangan Keluarga Rutin; 6) Perkhidmatan Rehabilitasi; 7) Permintaan Ubat tanpa konsultasi doktor; dan 8) Permintaan Suplemen

Manfaat Rawatan Skim Perubatan MADANI

Isi Rumah Berkeluarga
RM 250

* Senarai isi rumah yang berdaftar dengan LHDN

Warga Emas
(tanpa pasangan)
RM 125

* Berumur 60 tahun ke atas

Bujang
RM 75

* Bujang berumur antara 21 - 59 tahun
* Bujang OKU berumur antara 19- 59 tahun

Langkah untuk Mendapatkan Rawatan Skim Perubatan MADANI

Langkah 1, Semak Kelayakan: Semak kelayakan anda di laman sesawang atau aplikasi MySejahtera.

Langkah 2, Hadir Ke Klinik: Hadir ke mana-mana GP yang berdaftar dengan Skim Perubatan MADANI (boleh dikenalpasti dengan pelekat Skim Perubatan MADANI) dengan membawa kad/dokumen pengenalan.

Langkah 3, Terima Rawatan: Jika anda layak, anda boleh dapatkan Rawatan Pesakit Luar Kes-Kes Akut secara percuma.

Langkah 4, Baki Manfaat: Had manfaat Skim Perubatan MADANI anda akan ditolak selepas anda selesai mendapatkan rawatan. Manfaat Skim Perubatan MADANI adalah tertakluk kepada Terma & Syarat oleh pihak ProtectHealth Corporation Sdn. Bhd. seperti yang dinyatakan di laman sesawang kami.

Soalan Lazim

Maklumat Umum

Apakah Skim Perubatan MADANI?

Skim Perubatan MADANI adalah satu inisiatif rintis oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40 terhadap Penjagaan Kesihatan Primer Akut (Rawatan Pesakit Luar Kes-kes Akut). 

Apakah objektif Skim Perubatan MADANI?

Objektif Skim Perubatan MADANI adalah: 

 • Untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan golongan B40, terutamanya di kawasan bandar kerana dapat meningkatkan akses kepada rawatan penjagan primer akut di klinik-klinik perubatan swasta yang berdekatan dengan tempat kediaman atau bekerja. 
 • Untuk meningkatkan penglibatan pengamal perubatan swasta dalam rawatan primer akut, melalui kaedah Kerjasama Awam-Swasta (Public-Private Partnership (PPP)) 

Apakah manfaat di bawah Skim Perubatan MADANI?

Manfaat Skim ini ialah penerima yang layak boleh menerima Rawatan Penjagaan Kesihatan Primer Akut secara PERCUMA di Klinik-klinik Perubatan Swasta yang berdaftar di bawah Skim Perubatan MADANI. 

Siapakah yang layak menerima Skim Perubatan MADANI?

Penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) berkeluarga, warga emas (tanpa pasangan) dan bujang. Penerima yang layak WAJIB membuat pengisytiharan bahawa mereka TIDAK MENERIMA mana-mana manfaat skim perubatan yang sama atau serupa seperti Skim ini daripada mana-mana majikan/kerajaan negeri/agensi lain seperti Iltizam Selangor Sihat, Perak Prihatin dan lain-lain.

Apakah kaedah untuk menyemak kelayakan Skim Perubatan MADANI?

Semakan kelayakan boleh dilakukan melalui laman sesawang Skim Perubatan MADANI : http://www.protecthealth.com.my/skimperubatanmadani. Kelayakan adalah secara AUTOMATIK sewaktu lawatan ke Klinik Perubatan Swasta yang berdaftar di bawah Skim ini. Penerima yang layak hanya perlu membawa Kad Pengenalan untuk semakan kelayakan di Klinik. 

Berapakah jumlah manfaat kelayakan bagi setiap kategori di dalam Skim Perubatan MADANI?

Tiga (3) kategori jumlah manfaat kelayakan untuk Skim Perubatan MADANI ialah (sehingga Disember 2023.) : 

 1. Isi Rumah Berkeluarga – RM250 
 2. Warga Emas (tanpa pasangan) – RM125 
 3. Bujang – RM75 

 

Had manfaat Skim Perubatan MADANI akan berkurang selepas setiap lawatan mendapatkan rawatan. Manfaat Skim Perubatan MADANI adalah tertakluk kepada Terma & Syarat oleh pihak ProtectHealth Corporation Sdn. Bhd. seperti yang dinyatakan di laman sesawang kami. 

 

Adakah penerima Skim Perubatan MADANI akan dikenakan sebarang bayaran untuk tujuan rawatan dan ubat-ubatan?

Tiada sebarang bayaran akan atau boleh dikenakan kepada penerima oleh mana-mana pihak di bawah Skim ini dalam rawatan, prosedur dan ubat-ubatan di bawah Skim Perubatan MADANI. Sekiranya terdapat sebarang aduan yang ingin dilakukan, penerima boleh menghantar emel ke: spm@protecthealth.com.my atau menghubungi +603-8687 2525. 

Mengapa Skim Perubatan MADANI hanya layak untuk Kumpulan B40?

Beban kos rawatan kesihatan yang tinggi memberi impak serius kepada status kewangan kumpulan ini. Oleh itu, bagi mengelak Kumpulan B40 daripada terus terbeban dalam mendapatkan khidmat rawatan primer akut, Skim ini diwujudkan oleh Kerajaan melalui Kementerian Kesihatan. Sekiranya terdapat sebarang aduan yang ingin dilakukan, penerima boleh menghantar emel ke: spm@protecthealth.com.my atau menghubungi +603-8687 2525. 

Bagaimanakah saya hendak menyemak baki had manfaat kelayakan?

Baki had manfaat kelayakan boleh disemak melalui Klinik Perubatan Swasta sewaktu lawatan untuk mendapatkan rawatan dilakukan atau boleh menghubungi talian di +603-8687 2525. 

Pakej Manfaat Skim Perubatan MADANI

Apakah senarai rawatan yang tidak termasuk dalam manfaat Skim Perubatan MADANI?

Senarai di bawah TIDAK TERMASUK di dalam senarai rawatan Skim ini: 

 1. Imunisasi/Vaksin Rutin 
 2. Saringan Kesihatan  
 3. Rawatan Susulan Penyakit Tidak Berjangkit (NCD) Rutin 
 4. Rawatan Susulan Ibu dan Anak Rutin (Contoh: Pemeriksaan Kandungan Berkala) 
 5. Perancangan Keluarg
 6. Perkhidmatan Rehabilitasi (Contoh: Fisitoterapi dan Terapi Pemulihan Carakerja) 
 7. Permintaan Ubat tanpa konsultasi Doktor
 8. Permintaan Suplementasi 

Apakah senarai simptom yang boleh dirawat dibawah pakej Skim Perubatan MADANI?

Skim ini merangkumi Rawatan Pesakit Luar Kes-kes Akut seperti: 

 1. Demam dan Selsema 
 2. Cirit-birit dan Muntah 
 3. Terseliuh 
 4. Sakit kepala 
 5. Trauma Ringan seperti luka ringan
 6. Dan lain-lain

Adakah pakej rawatan Skim Perubatan MADANI juga melibatkan prosedur perubatan dan ubat-ubatan?

Ya, seperti yang ditetapkan di dalam Skim Perubatan MADANI List of Services & Fee Schedule di PRIMIS Provider Portal. 

Apakah yang perlu dilakukan sekiranya caj pakej rawatan yang dikenakan melebihi had manfaat lawatan yang ditetapkan?

Klinik Perubatan Swasta tidak boleh mengenakan sebarang caj rawatan tambahan kepada pesakit di bawah Skim Perubatan MADANI. Sekiranya terdapat sebarang rawatan dan/atau prosedur tambahan yang tidak tersenarai di bawah Skim ini, pihak Klinik Perubatan Swasta perlulah merujuk pesakit kepada fasiliti kesihatan awam seperti Klinik Kesihatan dan Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia.  

Adakah penerima Skim Perubatan MADANI boleh mendapatkan rawatan di mana-mana Klinik Perubatan Swasta?

Boleh dengan syarat Klinik Perubatan Swasta tersebut berdaftar di bawah Skim ini. Penerima boleh menyemak senarai klinik yang berdaftar di laman sesawang atau boleh dikenalpasti dengan pelekat Skim Perubatan MADANI. 

Pengamal Perubatan Swasta Umum

Proses Pendaftaran Klinik Perubatan SWASTA untuk Skim Perubatan MADANI

 1. Daftar masuk: Lawat laman sesawang di https://primis-provider.protecthealth.com.my/register untuk pendaftaran & muat naik dokumen yang diperlukan di dalam Portal PRIMIS. 
 2. Surat Lantikan: Apabila permohonan telah diluluskan, Klinik akan menerima emel notifikasi untuk muat turun Surat Lantikan (LOA) daripada PRIMIS.  
  Nota: Klinik boleh mengakses papan muka (dashboard) PRIMIS Provider Portal- <Provider Resources> untuk List of Services and Fee Schedule 
 3. Muat naik LOA yang telah ditandatangan: Klinik perlu memuat naik LOA yang telah ditandatangan ke dalam PRIMIS untuk tujuan semakan oleh pihak ProtectHealth. 
 4. Pendaftaran Berjaya: Setelah semakan, Klinik akan diberitahu tentang pendaftaran yang Berjaya sebagai Klinik Panel Skim Perubatan MADANI.  
 5. Penilaian Kemasukan: Klinik perlu melengkapkan dan lulus Penilaian Kemasukan secara maya di dalam PRIMIS. 
  Nota: 10 soalan. Boleh dilakukan sehingga mencapai markah lulus iaitu 80%. 
 6. Status menjadi “Aktif”: Klinik kini boleh mengakses Portal Klinikal PRIMIS. Klinik bersedia untuk melakukan khidmat rawatan sejurus program bermula. 

Jika Klinik saya mempunyai kedua-dua akaun BMS dan VCS, yang mana satukah patut saya gunakan untuk mendaftar di bawah Skim Perubatan MADANI?

Jika rakan GP sedia ada mempunyai kedua-dua akaun BMS dan VCS, mana-mana akaun ini boleh digunakan untuk tujuan pendaftaran Skim ini. Namun, kami memberi keutamaan kepada penggunaan akaun VCS untuk berdaftar di bawah Skim Perubatan MADANI. 

Adakah Klinik Perubatan Swasta yang tidak berdaftar sebagai Klinik Panel PeKa B40 atau PICK boleh mendaftar untuk Skim Perubatan MADANI?

Boleh. 

Bagaimanakah Pengamal Perubatan Swasta Umum akan dibayar?

Mekanisma pembayaran yang digunakan dalam Skim ini adalah Fee-for-service. Klinik Panel akan dibayar semula berdasarkan perkhidmatan yang diberikan kepada penerima. Sila rujuk kepada senarai lengkap perkhidmatan dan kadar yang ditetapkan di dalam Skim Perubatan MADANI List of Services & Fee Schedule di PRIMIS Provider Portal. 

Apakah sistem yang akan digunakan oleh Pengamal Perubatan Swasta Umum bagi tuntutan pembayaran?

Sistem digital web-based percuma yang akan digunakan ialah PRIMIS (Primary Care Information System) yang akan dipantau dan dikendalikan oleh ProtectHealth Corporation Sdn. Bhd.

Senarai kriteria untuk Pengamal Perubatan Swasta Umum

 • Klinik mestilah berdaftar sebagai “Klinik Perubatan Swasta”.
 • Klinik yang berdaftar sebagai “Klinik Pakar Perubatan Swasta” tidak termasuk dalam fasa rintis ini.
 • Klinik mestilah dilengkapi dengan talian telefon, akses Internet, komputer dan mesin cetak.

Untuk mana-mana perkhidmatan tambahan (contoh: perkhidmatan X-ray), klinik perlu mengisytihar dan memuat naik dokumen berkaitan ketika pendaftaran di dalam sistem.

Syarat pendaftaran Pengamal Perubatan Swasta Umum

 • Pendaftaran klinik harus dibuat atas nama "Orang yang Bertanggungjawab" seperti yang dinyatakan dalam Borang B / Borang F (Sijil Pendaftaran Klinik). Dokumen yang perlu dimuat naik adalah:
  • Sijil pendaftaran untuk menjalankan klinik perubatan swasta umum iaitu Borang B atau Borang F.
  • Sijil pendaftaran penuh (MMC) Orang yang Bertanggungjawab.
  • Annual Practicing Certificate (APC) tahun semasa Orang yang Bertanggungjawab.
  • Bukti penyata akaun bank (yang mempunyai nama Klinik/Syarikat seperti Borang B/F)
   • Akaun persendirian TIDAK DIBENARKAN.
  • Klinik dengan perkhidmatan X-ray dikehendaki memuat naik:
   • Lesen Tenaga Atom (dalam tempoh sah laku)

Benefit 1 : Free Health Screening

 • Recipients must undergo Health Screening (Benefit 1) in order to be eligible for Health Aid (Benefit 2), Completing Cancer Treatment Incentive (Benefit 3), and Transport Incentive (Benefit 4).
 • Health screening may be performed by doctors at any MOH clinic and private clinic registered with PeKa B40.
 • Health screening includes:
  • medical history taking, noting of individual and family ailments, including risk factors
  • mental health screening
  • physical examination
  • clinical breast examination for female recipients, and clinical prostate examination for male recipients who are at risk
  • blood and urine tests
 • Blood and urine specimens will be obtained and sent to the laboratory for the following tests – blood cell test, blood sugar control test, cholesterol test, kidney function test, and urine test.
 • Benefit recipients do not need to fast to undergo those tests.
 • Benefit recipients will not be charged for undergoing physical examinations and laboratory tests under this PeKa B40 package.
 • Should recipients require treatment, they may be referred to a Klinik Kesihatan (government clinic), or, if they agree to be treated at a Private Clinic, recipients must bear the cost of said treatment themselves. For now, the PeKa B40 scheme does not
  include any treatment or medication cost.

Benefit 2: Health Aid

 • This benefit covers medical equipment that is required in procedures/ treatments and is not subsidised in MOH hospitals.
 • A maximum of RM20,000 is given to the recipients in the form of purchased medical equipment.
 • Benefit 2 includes medical equipment in the following categories:
  • Stents for the heart
  • Artificial joint equipment
  • Hearing aid devices
  • Heart pacemakers
  • Prostheses and implants for the spine
  • Prostheses and orthoses for the limb bones
  • Intraocular lenses
  • Breathing therapy equipment and oxygen concentrator
  • Nutritional support assistance
  • Wheelchairs
 • Health Screening (Benefit 1) must be performed first before recipients of PeKa B40 may avail themselves of this benefit.
 • This benefit only applies when recipients of PeKa B40 are treated in MOH hospitals, whereby the application must be made by MOH medical specialists on behalf of the patients who are recipients of PeKa B40.
 • The approval depends on the price range for each medical equipment’s category.

Benefit 3 : Completing Cancer Treatment Incentive

 • Benefit 3 is intended to encourage cancer patients, especially those in the early stages of treatment and disease, to complete their treatment plan as laid out by MOH cancer specialists.
 • RM1,000 is paid to cancer patients who complete their treatment at MOH hospitals.
 • Health Screening (Benefit 1) must be performed first before recipients of PeKa B40 may avail themselves of this benefit.
 • Payment of incentive is divided into two (2) parts
  • RM300 will be paid once the beneficiary started his/her cancer treatment.
  • RM700 will be paid after cancer treatment has been completed.
 • Payment of incentive is made directly to all eligible recipients of PeKa B40 via their registered bank accounts.
 • Application and proof of eligibility for Benefit 3 must be made by a doctor or MOH specialist on behalf of patients who are recipients of PeKa B40.