Skip to content

Rakan ProtectHealth

Sehingga 28 FEBRUARI 2023

Pengamal Perubatan Am Swasta
0
Klinik Kesihatan KKM
0
Hospital KKM
0
Makmal Patologi
0
PPV
0 +
Syarikat Insurans dan Operator Takaful
0
Pentadbir Tuntutan Pihak Ketiga
0

ProtectHealth menerajui pengukuhan kerjasama awam-swasta dan merupakan yang pertama di negara ini yang berjaya membeli perkhidmatan dari sektor awam dan swasta.

PPV
0
Syarikat Insurans dan Operator Takaful
0
Pentadbir Tuntutan Pihak Ketiga
0